Spracovanie osobných údajov

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Triptip s.r.o., IČO: 48243981, so sídlom: Dvory 18, 020 01 Púchov, spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis za účelom oslovovania ma o nových produktoch, novinkách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.